Styrelsen och det digitala arbetet

”Styrelser tillbringar upp till 70 procent av mötestiden på att titta bakåt och att studera compliance-, kvartals- och revisionsrapporter.” Källa: McKinsey ”Endast 43 procent anser att ledningsgruppen orkar med att få