Känner du att du har halkat efter i den digitala kompetensen? Du är inte ensam. Det sägs att det krävs 101 dagar per person av digital utbildning fram till 2022 för att komma ikapp (det digitala kompetensgapet).. 

Det finns ju ingen ledare som har tid med det och därför skapade vi Digital Krasch kurs som snabbt ger dig en digital grundkompetens så att du både kan bli en bättre beställare av digital media, men även bemästra mycket själv.

Utbildningen startade 2019 och många har sedan dess gått kursen för att snabbt flytta fram sina digitala positioner.


Mål med kursen

  • Att ni ska få koll på den digitala nomenklaturen
  • Att ni ska få status som en digital kompetens i ert nätverk
  • Att ni ska ha en stabil digital grundkompetens
  • Att ni ska ha en plan för att nå era digitala mål

Genom att vi pedagogiskt avgränsar digitala delområden och gör informationsmängden hanterbar inom varje område är det lättare att ta till sig kursens innehåll och relatera till vad som är användbart i den egna vardagen och var du senare vill fortsätta att förbättra din kompetens.


De fyra olika områdena utgör basen för presentationen, inlärningen, diskussionen och uppföljningen.

Domäner, vilka grundläggande beståndsdelar måste vi ha på plats för att komma vidare?

Marknadsföring, hur och med vilka verktyg rekryterar vi leads och kunder. Varför är det så viktigt att ha denna kompetens inhouse.

Trafik, hur driver vi trafik till våra hemsidor. Hur ser vi vilka kanaler som ger mest? Var går brytpunkten för en lönsam digital mediainvestering?

Analys, vilka verktyg finns det för analys och hur använder jag dem. Varför ska jag välja det ena framför det andra?

Digital Krasch Kurs inleds med en workshop för genomgång av de fyra huvudområdena. 


Efter kursen

Den efterföljande uppföljningen är individuell i möte och på telefon där vi identifierar ditt specifika behov, för dig som individ eller för företaget.

Vårt mål är att du ska komma framåt snabbt och att du ska bli självständig, men vi stödjer dig på vägen dit med fortsatt stöd i den utsträckning som önskas.

Boka kurs, länk.

Vad säger andra?

Om du jobbar som ledare så är du antagligen medveten om att du borde ha digitalisering högst upp på agendan för att effektivisera din verksamhet och stå dig i konkurrensen. Nu har du chansen att ta ett stort kliv framåt. Snabbt.

ps. Vad händer om du inte gör något? …